WTW ventilatie Topvex11

Banlansventilatie, airsox, warmteterugwinning, WTS

Wartmteterugwinventilatie in een test laboratorium van het Institut fur Umwelt und Energietechnik(IUTA)te Duisburg.